هیأت تحریریه

حسین ایمانی (PhD)
استاد گروه جنین‌شناسی، پژوهشکده رویان، تهران، ایران

فاطمه سیدی (PhD)
استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
منصوره موحدین (PhD)
استادگروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mansouremodares.ac.ir
h-index: ۱۵
 

اکبر آنایی (PhD)
استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
دکتر علیقلی‌سبحانی (PhD)
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه ایران، تهران، ایران
sobhaniatums.ac.ir
h-index: ۱۱

طاهره رحیمی (PhD)
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
t_rahimi۲۰yahoo.com
h-index: ۲
 
مهدی مهدی‌زاده (PhD)
استاد گروه آناتومی، مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
mehdizadehmiums.ac.ir
h-index: ۱۳

مهدی طاهری (PhD)
استادیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
نادر شاهرخی (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
nshahrokhisayahoo.com
h-index: ۱۲

رضا فاریابی (PhD)
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
rfphdhehpgmail.com
h-index: ۱

غلامرضا سپهری (PhD)
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و محقق مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، کرمان، ایران
gsepehriyahoo.com
h-index: ۱۲

فوزیه رفعتی (PhD)
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
سیدحسین افتخارواقفی (PhD)
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

ایرج شریفی (PhD)
استاد گروه انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
sharifikmu.ac.ir
h-index: ۲۱
عزیزاله دهقان (PhD)
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، شیراز، ایران

روح‌اله سیستانی (PhD)
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
محمد توکلی (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران

ماکولاتی (PhD)
دانشیار،گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، شیراز، ایران
علی شمسی‌زاده (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران
alishamsygmail.com
h-index: ۱۵
 
مهناز قلجه (PhD)
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
h-index: ۲

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Jiroft University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb