هیأت تحریریه

حسین ایمانی (PhD)
استاد گروه جنین‌شناسی، پژوهشکده رویان، تهران، ایران
فاطمه سیدی (PhD)
استادیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
حمید شریفی (PhD)
استاد گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
اکبر آنایی (PhD)
دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
محمد الله توکلی (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران
سیدحسین افتخارواقفی (PhD)
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
مهدی مهدی‌زاده (PhD)
استاد گروه آناتومی، مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
غلامرضا سپهری (PhD)
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و محقق مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، کرمان، ایران
نادر شاهرخی (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
رضا فاریابی (PhD)
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
علی شمسی‌زاده (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران
فوزیه رفعتی (PhD)
استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
مهدی طاهری (PhD)
استادیار گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
ایرج شریفی (PhD)
استاد گروه انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
طاهره رحیمی (PhD)
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
عزیزاله دهقان (PhD)
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، شیراز، ایران
شیده رفعتی (PhD)
استادیار آمارزیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقا سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران
روح‌اله سیستانی (PhD)
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Jiroft University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb