هیأت تحریریه

نوذر نخعی (PhD)
استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
مجید اسدی شکاری (PhD)
استاد بافت شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
حسین ایمانی (PhD)
استاد گروه جنین‌شناسی، پژوهشکده رویان، تهران، ایران
فاطمه سیدی (PhD)
دانشیار گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
fa.seyedijmu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۲۲۹-۱۱۳۶
حمید شریفی (PhD)
استاد گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

sharifihamigmail.com
علی کاظمی (PhD)
استادیار اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
alikazemi۲۰۰۰yahoo.com
فائزه زاهدیان (PhD)
استادیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
سیدحسین افتخارواقفی (PhD)
استاد گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
محسن بیاتی (PhD)
دانشیار اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
فاطمه رجبی (PhD)
استادیار روانپزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مهدی مهدی‌زاده (PhD)
استاد گروه آناتومی، مرکز تحقیقات سلولی ومولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
غلامرضا سپهری (PhD)
استاد گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و محقق مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان، کرمان، ایران
هدیه عسکرپور  (PhD)
استادیار گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
h.askarpourjmu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۰۰۴۷-۱۷۰۲
علیرضا مویدی (PhD)
دانشیار گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران
علی شمسی‌زاده (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، کرمان، ایران
فوزیه رفعتی (PhD)
دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران
f.rafatijmu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۲۷۴-۰۲۰۵
علیرضا یوسفی (PhD)
استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
ایرج شریفی (PhD)
استاد گروه انگل‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
سلماز حسنی (PhD)
استادیار گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
اکبر آنایی (PhD)
دانشیار گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
anaeiajmu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۴۲۲-۳۹۳x
احسان موحد (PhD)
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
eh.movahedjmu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۴۹۶-۴۳۵x
عزیزاله دهقان (PhD)
استادیار گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، شیراز، ایران
مهدی رضایی  (PhD)
استادیار گروه زیست فناوری پزشکی، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
مریم چگنی (PhD)
استادیارگروه اپیدمیولوژی، دانشکده علوم پزشکی خمین، اراک، ایران
رضا فاریابی (PhD)
استادیار گروه بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، کرمان، ایران
r.faryabijmu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۷۵۳-۷۰۳۱
نادر شاهرخی (PhD)
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
nshahrokhikmu.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۱۴۹-۷۸۱۹
مرادعلی زارعی پور  (PhD)
استادیار گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی خوی، آذربایجان غربی، ایران
zareipoor_mkhoyums.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۱۰۳۹-۸۹۶x
مسعود کیخا (PhD)
استادیار باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایران
Keikham۹۷۱mums.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۲۰۸-۸۴۷۹
سجاد رشیدی (PhD)
استادیار انگل شناسی پزشکی، دانشکده علوم پزشکی خمین، ایران
sajad.rashidikhomeinums.ac.ir
۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۶۷۵-۷۲۷۴


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Jiroft University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb