راهنمای رفرانس‌نویسی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/20 | 


«راهنمای نگارش منابع»

منابع: باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده منابع به روز ارایه شوند. مسؤولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن، شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. لطفاً نام ۶ نویسنده‌ی اول مقاله را در منابع درج نمایید و برای بقیه از“et al.” استفاده کنید. نحوه نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:
  • مقاله:
Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal. Year; Vol(no): Pages.
Example: Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. The New England Journal of Medicine. ۱۹۹۲; ۲۷: ۱۹۰۶-۱۱.
  • کتاب:
Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example: Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd ed. New York: Elsevier; ۱۹۹۲: ۱۷۲-۵.
  • فصلی از یک کتاب:
Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example:Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵: ۴۶۵-۷۸.
  • مقاله‌ی ارایه شده در کنفرانس
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. ۱۹۹۲: ۱۵۶۱-۵.
  • گزارش
Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: Country, City. Year: pages.
  • موضوعات نقل شده از اینترنت
Author (s). Title. [cited ۲۰۰۱ Mar ۸]. Available from: http://....
  • پایان‌نامه
Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages. 
توجه: اگر مقاله‌ای به زبان دیگری غیر از انگلیسی نگاشته شده است، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بیاید.

مثالی از یک مقاله فارسی:
Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?. Hakim Research Journal ۲۰۰۷; ۱۰(۲): ۱-۷. (in Persian)

مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:
Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. ۲nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; ۲۰۰۴: ۴۹-۵۰. (in Persian)

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Jiroft University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb