دوره 2، شماره 2 - ( پاییز-زمستان 1394 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 9-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه جامعه‌شناسی پزشکی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
2- گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران. ، mmirzaei@ssu.ac.ir
3- ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
چکیده:   (5470 مشاهده)

مقدمه: بدنامی اجتماعی (استیگما) ادراک‌شده یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجتماعی ـ روانی در افراد با علائم HIV است. عوامل روانی- اجتماعی متعددی در تعیین استیگمای ادراک‌شده در بیماران با علائم HIV مورد توجه بوده است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه ادراک بیماری و استیگمای ادراک شده در بیماران با علائم HIV انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی- تحلیلی می‌باشد. نمونه 63 نفری مورد بررسی در این مطالعه از بین 80 بیمار با علائم HIV که جهت مشاوره و مداوا به مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری یزد مراجعه کرده بودند و رضایت به انجام تحقیق دادند جمع‌آوری شد. این بیماران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد شده ادراک بیماری (IPQ) و پرسشنامه اصلاح شده استیگما در بیماران مبتلا به HIV (HIVPSS) بود. تجزیه و تحلیل‌ها بر اساس آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معناداری 05/0 با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 انجام گرفت.

یافته‌ها: استیگمای ادراک‌شده، همبستگی معناداری با مؤلفه‌های برآیند بیماری (01/0> P، 377/0- = r) و خط زمانی حاد-مزمن (01/0> P، 447/0- = r) داشت اما با سایر مؤلفه‌های ادراک بیماری، مانند تظاهرات هیجانی، کنترل درمان، خط زمانی دوره‌ای، انسجام بیماری و کنترل شخصی (05/0< P) همبستگی نداشت. تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی نشان داد که مؤلفه‌های ادراک بیماری 1/38 درصد از واریانس استیگمای ادراک‌شده را توجیه نمودند.

نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر تأثیر ادراک بیماری بر استیگمای ادراک‌شده در بیماران با علائم HIV مورد تائید قرار گرفت؛ بنابراین، انجام مداخله‌های رفتاری ـ اجتماعی با هدف اصلاح و تغییر جنبه‌های مختلف ادراک بیماری در بیماران با علائم HIV می‌تواند در کنترل و کاهش استیگمای ادراک شده در افراد با علائم HIV سودمند باشد.

کلید واژه‌ها: HIV،AIDS، بدنامی، استیگما، ادراک‌شده، بیماری، ایران

متن کامل [PDF 939 kb]   (3019 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم پزشکی / روانپزشکي
دریافت: 1394/2/27 | پذیرش: 1394/6/21 | انتشار: 1395/6/31

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.