دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1400 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 766-759 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
2- استادیار، گروه بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران ، zohrehkarimian68@gmail.com
چکیده:   (482 مشاهده)
مقدمه و هدف: وجود رفتارهای انحرافی در سازمان­ ها باعث کاهش اثربخشی سازمان می­ شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و ارزش‌های شغلی با رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 148 نفر از کارکنان ‌مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1398 به‌طور تصادفی ساده وارد مطالعه شدند و پس از کسب رضایت آگاهانه، توزیع پرسشنامه‌ها بین آنها صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه‌ای، ارزش‌های شغلی و رفتار انحرافی سازمانی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  نسخه 24 و آزمون‌های آماری توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: میانگین نمره اخلاق حرفه‌ای 12/85±65/02، نمره ارزش‌های شغلی 15/44± 72/04 و نمره رفتارهای انحرافی سازمانی 12/03±42/02بود. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیر اخلاق حرفه‌ای (0/05p<) و ارزش‌های شغلی(0/05p<) پیش‌بینی­ کننده‌های رفتارهای انحرافی سازمانی هستند و متغیر اخلاق حرفه‌ای پیش‌بینی ­کننده قوی‌تری است. بین میانگین نمره اخلاق حرفه‌ای با ارزش‌های شغلی رابطه آماری معنی‌دار و مستقیم (0/183r=) و بین میانگین نمره رفتار انحرافی سازمانی با میانگین نمره اخلاق حرفه‌ای (0/402-r=) و میانگین نمره ارزش‌های شغلی (0/09-r=) رابطه معنی‌دار و معکوس وجود داشت (0/05p<).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج انتظار می‌رود با ارتقاء اخلاق حرفه‌ای کارکنان و اهمیت دادن به ارزش‌های شغلی میزان رفتارهای انحرافی سازمانی در کارکنان کاهش یابد.
متن کامل [PDF 244 kb]   (194 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشت / بهداشت عمومی
دریافت: 1400/4/27 | پذیرش: 1400/9/22 | انتشار: 1400/9/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.