دوره 7، شماره 3 - ( پاییز 1399 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 414-421 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
2- استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران ، hashemvarzi_tkd@yahoo.com
3- استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
چکیده:   (294 مشاهده)
مقدمه و هدف: نوروپاتی شایع­ ترین عارضه عصبی دیابت است که منجر به تغییراتی در سیستم اعصاب مرکزی به­ ویژه مغز می­ شود. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی پس از تزریق سلول­ های بنیادی مزانشیمی بر سطوح فاکتور نکروزدهنده­ تومور آلفا TNF-α)) و فاکتور هسته­ ای کاپا kB)B(NF- در قشر مغز موش­ های صحرایی دیابتی اجرا گردید.
روش­ کار: در این مطالعه تجربی 48 سر موش صحرایی نر بالغ 9 هفته­ ای نژاد ویستار به­ طور تصادفی به شش گروه کنترل، شم، دیابت،  دیابت + تمرین، دیابت + سلول بنیادی، دیابت + تمرین + سلول بنیادی (ترکیبی) تقسیم شدند. گروه ­های تمرینی روی نوارگردان به مدت 6 هفته به تمرین مقاومتی پرداختند. در گروه دریافت­ کننده سلول بنیادی،106 ×1/5 عدد سلول بنیادی به موش­ های دیابتی تزریق شد. برای ایجاد دیابت، استرپتوزوتوسین با دوز 60 میلی ­گرم بر کیلوگرم به­ صورت درون صفاقی تزریق شد. تجزیه و تحلیل­ های آماری به ­وسیله نرم ­افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
یافته­ ها: نتایج تفاوت معنی­ داری را در بین گروه­ های مختلف پژوهش در سطوح (0/01>p)TNF-α و (0/001NF-κB (P<  نشان داد. سطح  TNF-α در گروه تمرین+ سلول نسبت به گروه دیابت کاهش معنی­ داری نشان داد) 0/05(P<. سطح NF- κB در گروه­ های تمرین و تمرین+ سلول، نسبت به گروه دیابت کاهش معنی­ داری نشان دادند) P<0/001(.
نتیجه­ گیری: تزریق سلول­ های بنیادی همراه با انجام تمرینات ورزشی می­ تواند بر اثرات تخریبی سیستم عصبی مرکزی ناشی از دیابت در جهت کاهش شاخص ­های التهابی قشر مغز، یک راهکار حفاظتی و درمانی داشته باشد.
متن کامل [PDF 889 kb]   (114 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم پزشکی / پزشکي ورزشي
دریافت: 1398/10/29 | پذیرش: 1399/6/19 | انتشار: 1399/7/1