دوره 6، شماره 1 - ( 6-1398 )                   جلد 6 شماره 1 صفحات 122-131 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار، مدیر گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
2- کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، جیرفت، ایران ، farzad.sfandyary@yahoo.com
3- کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
4- استادیار، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
چکیده:   (65 مشاهده)
 
مقدمه: پوکی ‌استخوان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰرگ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و شایع‌ترین ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ است. این بیماری یک ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ است ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻣﺸﺨﺺ می‌شود.. پرستاران به‌عنوان کادر شاغل در بیمارستان، نقش مهمی را در شناسایی افراد در معرض خطر، انجام مشاوره و آموزش در خصوص پیشگیری از بیماری و شکل‌دهی رفتارهای مناسب در طول توان‌بخشی و درمان پوکی استخوان ایفا کنند. این مطالعه با هدف بررسی رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان و ارتباط آن با سطح D3 در خون پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395 انجام شده است.
روش‌کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی از نوع مقطعی است که نمونه پژوهش آن شامل 51 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (بیمارستان امام خمینی و بیمارستان آیت الله کاشانی) بودند. نمونه‌گیری به‌صورت غیر تصادفی سهمیه‌ای بود. روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ای دو بخشی شامل اطلاعات جمعیت ­شناختی و رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان و همچنین گرفتن نمونه خون جهت اندازه‌گیری سطح D3 در خون بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان در افراد 35-20 سال بیشتر است. پوکی استخوان با سایر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی ارتباط آماری معناداری نداشت. بین رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان و سطح D3 در خون نیز ارتباط معنادار مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان در سطح متوسط بود. بین دو متغیر ارتباط مستقیم وجود نداشت که نمایانگر ضرورت توسعه رفتارهای پیشگیرانه در پرستاران می‌باشد.

لطفاً به مقاله به شکل زیر استناد کنید
نوحی ع، اسفندیاری ف، عزیززاده فروزی م، دهش ت. بررسی ارتباط بین رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوکی استخوان و سطح D3 در خون در پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، تابستان 1398؛6 (1):31-122
متن کامل [PDF 497 kb]   (16 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم پزشکی/ پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۸/۲/۲۵